Wie ben jij in essentie?  

Wie ben jij en waar kom je vandaan?

Er zijn natuurlijk verschillende theorieën in omloop. Wat is nu de waarheid? Wanneer een waarheid goed voelt voor jou en het resoneert met jou dan is dat natuurlijk helemaal prima. Hieronder lees je mijn waarheid.
In mijn optiek begint het bij de Bron, de kosmos, het universum. De Bron, waaruit ons Universum ontstaan is, heeft een fysieke locatie en dat is het centrum van ons Universum, dus in het midden, waar alles om heen draait. Net als de Zon, de Bron is van ons planetenstelsel en zo heeft ook het Melkwegstelsel een Bron in het midden van het Melkwegstelsel waar alles omheen draait. Zo heeft ook de Aarde in het centrum een Bron en wij als mens ook achter de navel en elke cel heeft dat ook. Het zijn allemaal nulpunten, een soort donuts/half plat/half ronde schijven van licht, met een gat er in, met allerlei verschillende energie stromingen/draaiingen die verschillende functies hebben. Als basis bestaan die nulpunten uit onvoorwaardelijke liefde. Je zou kunnen zeggen, wij zijn onvoorwaardelijke liefde.
Door die nulpunten is alles en iedereen met elkaar verbonden, is alles één. Een nulpunt zorgt voor een natuurlijke afbreking. Alles wat geen nulpunt heeft, zoals plastic, chemie, bewerkt voedsel, enz. is dus nergens mee verbonden en valt als het ware buiten de creatie, is belast en vervuilt dus alleen maar en is ook moeilijk afbreekbaar.

Je bent een spiritueel wezen in een menselijke ervaring

Er is niets anders dan de Bron. Alles wat een nulpunt heeft is ermee verbonden. Alles wat in het Universum bestaat moet eerst door de Bron van ons Universum heen of er door gecreëerd zijn om hier aanwezig te kunnen zijn. Jij bent echter een aspect van die Bron en op een bepaalde manier gedefinieerd. Ontstaan als deel van een Spirituele Familie, een hele grote groep wezens, soms zoveel als een Universum, die als een wezen is met specifieke eigenschappen, mogelijkheden. En hoewel het éen is, ben je als afzonderlijk wezen daarin ook weer gedefinieerd, net als bijv. het blanke ras als een ras wordt gezien, heb je daarbinnen vele groepen op elkaar lijkende mensen en daarin weer heel individuele personen. Dus de basiskenmerken van de wezens van een Spirituele Familie zijn hetzelfde, maar ieder geeft daar een unieke aanvulling aan en door de ervaringen die opgedaan worden op planeten, in universa, enz, draagt ieder bij aan zijn eigen bewustzijnsverruiming, daarmee ook aan die van de Spirituele Familie en uiteindelijk ook aan die van de Bron van het Universum. Dus ieders unieke aanwezigheid/ervaring op Aarde draagt mee aan de bewustzijnsverruiming van het hele Universum…..fantastisch toch!

Overleg met Spirit

Samen met jouw Spirituele Familie en de Goddelijke Creator, ik noem het Spirit, de Bron van ons Universum, overleg je wat je wilt gaan doen op aarde. Soms wordt er iets van je gevraagd, soms wil je zelf iets. Uiteindelijk bepaal jij als wezen wat je gaat doen. Dat kan zijn dat je deel uitmaakt van een groep met een specifiek doel, zoals het herstel van de Aarde en dan jouw eigen bewustzijnsverruiming die je wilt opdoen. Stel je wilt naar de Aarde. Jouw energie gaat dan naar een soort hologram bioscoop waar je aangeeft wat je wilt gaan ervaren. Hier ontstaat je goddelijke DNA. Je schrijft voor jezelf wat we een voorgeboortelijk contract noemen. Dat is dan je focus wat je hier wilt gaan doen en meemaken om de bewustzijnsverruiming te creëren die je voor ogen hebt, bijv. leren wat vertrouwen is (dat je niet dood gaat als je voor een groep spreekt, mijn thema), of het doorwerken van een ziekte.

Je ouders en plaats uitkiezen om  jouw thema op aarde te kunnen uitwerken

Hoe gek het misschien voor jou klinkt, kies je ook de locatie en ouders uit die matchen met de voor jou noodzakelijke omgeving om tot bewustzijn te komen. Wanneer je geboren bent bij je ouders krijg je van hen je fysieke DNA en conditioneringen mee. Via DNA kunnen eigenschappen overgedragen worden, eventuele ziekte, emoties en conditioneringen (waarden en normen) Dit vormt jou als menselijk wezen. Er wordt ego gevormd. Je zal je dan bewust mogen worden van je persoonlijk en wellicht ook je gezamenlijk thema. Vaak zul je in verbinding zijn en komen met meerdere wezens (zielen) die je al langer kent, bijvoorbeeld uit je spirituele Familie, waarmee je al in meerdere incarnaties hebt samengeleefd, waarmee je nu in dit leven weer bepaalde afspraken maakt (om elkaars broers/zus, vader/moeder, vriend/vijand te zijn). Het begrip tweelingzielen komt daar ook vandaan. Misschien herken je dat gevoel dat je iemand voor de eerste keer ziet en het gevoel hebt dat je hem al heel lang kent. Dus waar het op neerkomt is, dat jij jouw weg, jouw thema hier op deze nieuwe aarde al bepaald hebt, voordat je incarneerde. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je vooral niet tegen de stroom in moet gaan. Het gaat zoals het moet gaan. Ga mee op de vleugel. Luister naar wat je ingegeven wordt. Wees stil en wees in het moment. Dat is de kunst van het leven. Afstemmen op je spirituele wezen. Ga eens in gesprek. Je kunt het zien als de Bron die met zichzelf communiceert. Je zult het niet-zijn wat je in jezelf ervaart in ontelbare vormen van manifestatie zien verschijnen. En sommige van die manifestaties (rollen en delen) denken dat ze los staan van de Bron en zo ervaart de Bron afgescheidenheid van zichzelf, wat uiteindelijk een illusie is want dat kan helemaal niet omdat alles er uit gecreëerd is. En vooral hier op Aarde, zijn we bezig om weer wakker te worden uit dat gevoel van afgescheidenheid. 

Eenheid, afgescheidenheid, polariteit en dualiteit

Ik noem het weleens loskomen van de programmeringen in ons (dat is meer een van de Aardse vertalingen van creëren), maar het is een bewustzijnsfocus. Jij als deel van jouw Spirituele Familie als deel van de Bron bent dus 99% energetisch en 1% materieel fysiek op Aarde. Ongeveer haha want het kan zijn dat je meerdere aspecten hebt van jouw wezen die op Aarde geïncarneerd zijn, tegelijkertijd in tijd gezien, dus ook nu aanwezig op Aarde of in verschillende tijden/incarnaties. In die zin zou er wat meer % fysiek kunnen zijn. Ja, dat kan allemaal.  Dat deel wat geïncarneerd is met jouw lichaam, heeft op Aarde de naam……in mijn geval Esther gekregen. Is niet Esther, maar draagt de naam Esther, wat wel een reflectie kan zijn van wat je hier komt doen of wat voor energie je als wezen komt brengen. Hier op Aarde ervaar je “ik”, afgescheiden van anderen, individualiteit. Door die ervaring ben je in staat om te ervaren dat er een verschil is tussen eenheid en afgescheidenheid. Tussen polariteit (deel van de eenheid om de ervaring hier op Aarde te kunnen doen) en dualiteit (wat afgescheidenheid veroorzaakt). Uiteindelijk wordt alles bepaald door focus, de Mind energie verbonden met het gepersonaliseerde Goddelijke Vader (principe) aspect creëert, hier op Aarde door gedachten. Gedragen wordt het door de gepersonaliseerde Goddelijke Moeder Spirit energie, die alles verbindt, de Onvoorwaardelijke Liefde. Dus de een kan niet zonder de ander. En samen creëren ze de gepersonaliseerde Goddelijke Zoon, Physical energie het materiële aspect, materie in alle vormen, dus zo vast als hier op aarde tot hele ijle (maar nog steeds materie) voor onze ogen onzichtbare vormen, zoals energie hier op Aarde en verder in het Universum. Alles gebaseerd op goddelijke geometrie, die ver boven ons verstand gaat door de complexiteit en alles verbonden door nulpunten.

De bedoeling op aarde en waarnemen

De bedoeling hier op aarde is dat je uit je hoofd naar je hart gaat. Verbinding maken via jouw hoger zelf met de Bron, met de liefde in jou. Waar jij verbinding hebt met wie je bent zul je meer en meer weten wat voor jou de waarheid is en zal je de innerlijke rust vinden. Door zoveel mogelijk je manifestaties van het niet-zijn los te laten kun je verder en dieper waarnemen. Waarnemen wat precies de bedoeling is op jouw persoonlijke spirituele pad.
Uiteindelijk komt onze waarneming vanuit het aarderaster. Om de aarde zit een groot netwerk. Een net van licht en lijnen zo’n 10.000 kilometer hier vandaan. Dat net is eigenlijk een soort harde schijf. En ons brein is de software die daarmee in verbinding staat. Deze lijnen hebben alles met elkaar te maken. Hoe wij onze realiteit waarnemen. Dat aarderaster, elk lijntje zit vol informatie. Ook zitten hier communicatielijnen naar het universum. Daar kunnen wij communiceren met onze gidsen, engelen en hoge meesters. Buiten dat aarderaster is er geen tijd en ruimte. Dus als het ware leven we in het grote NU. Je zult hier ook de lijnen vinden als je overlijdt, een buis van licht naar het hiernamaals. Al onze energie punten in ons lichaam, wel genoemd meridianen, chakra’s en aura zijn verbonden met die lijnen. Dus eigenlijk giga complex, wat ik al zei, met ons verstand niet te begrijpen.

De aarde heeft een magnetisch veld en door de zonnevlammen die onze kant opkomen worden wij en ons systeem beïnvloed. Ons gemoedstoestand kan daardoor wankel zijn en vooral voor HSP kunnen daar behoorlijk hinder van ondervinden. De kunst is om dit te kunnen waarnemen en er niet in mee te gaan.

Verhoog je trilling, laat gevoelens van angst los

Naarmate je de trilling in al je cellen in jouw lichaam verhoogt zal het eenvoudiger zijn om daar mee om te gaan. Door veel te mediteren kan je de gelaagdheid ervaren van je niet-zijn, kun je de verbinding maken met je hogere zelf en reizen buiten tijd en ruimte. Je kunt informatie krijgen via licht, geluid, gedachten of downloads van codes (Alles werkt op codes in het universum en jouw DNA werkt op codes) Klinkt misschien allemaal een beetje gek, maar geloof mij er is zoveel groots daar in het universum en als je dat kan ervaren dat voel je de grootsheid in jezelf. Zoals ik mijn blog schreef: het belang van holistische benadering: je zult je trillingsfrequentie verhogen, wanneer je dat wat nu belemmert, op fysiek, emotioneel en mentaal niveau gaat loslaten en gaat veranderen. Dan zul je makkelijker de spirituele energie voelen stromen.

Kiezen voor licht en liefde

Gevoelens als angst, schaamte, schuld, boosheid, hebben een lage trilling en kunnen het behoorlijk zwaar maken in je leven, en je zal meer afstaan van je ware zijn. Jij kunt er voor kiezen om te gaan onderzoeken, wat precies je belemmerende patronen zijn, je beperkende overtuigingen en die onderliggende emotionele gevoelslagen en om dit te gaan loslaten. Ik kan je zeggen vanuit eigen ervaring dat het zoveel oplevert, want zodra je die zware gevoelens gaat loslaten zul je lichter in het leven gaan staan en de dingen op een hele andere manier gaan bekijken op deze aarde. En wellicht met vragen bezig gaan als: Wat is de bedoeling, waarvoor ben jij hier op aarde. Lees ook eens mijn blog, alles is energie. Zo kan je vandaag al beginnen om je trillingsfrequentie te verhogen. We worden vandaag van dag tot dag behoorlijk blootgesteld aan lagere trillingsfreqenties angst en boosheid. Jij kunt kiezen om daar niet in mee te gaan en het anders te doen en te kiezen voor liefde! Kiezen voor jouw Bron. Ik kies voor liefde! Ja…, ik weet het, dat is niet altijd makkelijk maar het hoort allemaal bij het wakker worden. Ik help je graag in dit proces.

Een transformerende groet,
Esther