Hoe ga jij om met depressie?

Als je last hebt van een depressie, voel je je somber, heb je nergens zin in of heb je weinig energie. Het kan zelfs zijn dat je het leven helemaal niet meer ziet zitten. Heel veel mensen zijn wel eens een tijdje neerslachtig. Dit kan vanzelf weer overgaan. Als het dieper geworteld ligt kan je het gevoel hebben er zelf niet meer uit te komen en is het goed om hulp te zoeken. 

Hoe ontstaat een depressie?

Een depressie is vaak een opeenstapeling van negatieve situaties en gebeurtenissen, van emoties die niet goed verwerkt zijn. Dit heeft invloed op de stofwisseling in de hersenen wat een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van een depressie. Het normale evenwicht van chemische stoffen in je brein, neurotransmitters, raakt bij een depressie verstoord. 

De verstoring in de hersenen bij depressiviteit, kan verschillende oorzaken hebben. Meestal spelen een aantal factoren een rol. Denk hierbij aan de hoeveelheid en ernst van de problemen in een bepaalde periode, persoonlijkheidskenmerken of erfelijke aanleg.

Ook je sociale omgeving, oude trauma’s en je levensstijl kunnen van invloed zijn. Het is vaak een combinatie van factoren die de oorzaak is van een depressie. Het hoeft niet zo te zijn dat een persoon, die erfelijk belast is, automatisch depressieve gevoelens krijgt. Wellicht dat deze persoon meer evenwicht heeft op sociaal en emotioneel niveau. Er zijn veel verschillende symptomen van depressie, waaronder:

 • sneller geïrriteerd zijn dan normaal
 • verlies van of gebrek aan energie, futloosheid
 • trager worden in het denken, bewegen en reageren
 • vergeetachtigheid of concentratieproblemen
 • negatief zelfbeeld, negatief beeld van anderen en de toekomst
 • gevoelens van machteloosheid, wanhoop of angsten
 • denken aan zelfdoding
 • een somber en droevige stemming, onvermogen te genieten
 • slaapproblemen
 • eetproblemen, verminderde eetlust of vreetbuien
 • besluiteloosheid
 • verminderde of geen seksuele gevoelens
 • lichamelijke klachten als duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid, trillende handen, hoofdpijn, rugpijn, verstopping, een droge mond of onverklaarbare pijn

Hulp bij depressie

Een depressie is niet iets wat je hebt, maar wat je doet. Een depressie heeft te maken met weggedrukte gevoelens en die kun je transformeren. Als je dit positief verandert, zal je hele systeem inclusief de neurotransmitters zijn evenwicht vinden. 

Je neemt zelf de beslissing om iets aan de depressie te gaan doen en de zaak in eigen hand te nemen. Als jij vrij wilt zijn van die depressieve gevoelens, is het belangrijk te kijken naar welke patronen je doet, welke overtuigingen je met je meedraagt die belemmerend werken en vooral te kijken naar welke onderliggende emoties dat gedrag aansturen. Zodat je deze kan los gaan laten en nieuwe gedrag en denkpatronen kan ontwikkelen waardoor je lichter in het leven gaat staan. 
Een effectieve manier is hypno-en energetische therapie, hierdoor kom je relatief snel tot de kern van het probleem, en daarmee tot de oplossing. 

Ben jij op zoek naar professionele hulp? Ik help je graag!