Het medicijnwiel de weg van trauma naar heling

 

De wijsheid van het medicijnwiel bestaat al duizenden jaren.

In het Sjamanisme is het medicijnwiel een krachtig symbool wat de cirkel van het leven representeert. Alberto Villoldo noemt het ook wel het wiel van wijsheid.

Je kunt het zien als kompas, een gids, die richting geeft om de cyclus te begrijpen van groei, en spirituele heling door middel van moeder aarde en de energieën van de kosmos.

Het is een geavanceerd hulpmiddel voor diepgaande transformatie, waarbij je niet alleen je eigen trauma’s, die van je voorouders heelt maar ook die van de mensheid als geheel waardoor je meedraagt aan de heling van de aarde.

Je gaat de cyclus van de natuur leren begrijpen en de ritmes van het leven. Wij zijn natuur. Net als de aarde de seizoenen doorloopt, zo doorloopt je lichaam ook de seizoenen. Metaforisch laat het je zien en fysiologisch voelen wat jij te doen hebt om in natuurlijk evenwicht te komen.

Het is een leidraad, zoals het ook voor de sjamanen is, om je levenspad met alle uitdagingen die wij hier als mens hebben te bewandelen. Het medicijnwiel geeft je de mogelijkheid om je ware zelf te ontdekken, die verborgen zit achter jouw aardse persoonlijkheid. Het is een levenswijsheid, geen religie. Je maakt een reis door de vier windrichtingen en krijgt daarbij steun van vier archetypische krachtdieren: de slang, de jaguar, de kolibrie en de adelaar. Deze krachtdieren dragen elk een eigen energetisch medicijn uit en dienen zich aan in jouw fysieke wereld door de taal van je ziel door symboliek, via je innerlijke waarnemingen, dromen en visioenen.

De vier windrichtingen.

De symbolische weergave van het medicijnwiel is een cirkel met daarin de vier windrichtingen. Zuid, West, Noord en Oost, met elk een eigen percepties, die een specifiek aspect van ons leven representeert en die zoals de sjamanen zeggen allemaal een diepere laag kent van Great Spirit, het goddelijke, de bron.

Hier in het Westen denken we vaak dat er een begin is en een einde, maar voor de sjamanen bestaat dit niet. Voor hen bestaat er geen dood en is het leven een constante evolutie waarin alles in verandering is. Het aardse leven is voor hen een cirkel die begint in het Oosten waar spirit in een fysiek lichaam incarneert om hier te manifesteren op aarde, de geboorte van een kind. Het Oosten draagt de kleur geel, de opgaande zon wat great spirit symboliseert. Dan stromen we door naar het Zuiden, waar de ontwikkeling van een kind naar puberteit gaat. Dit draagt de kleur rood. De kleur van de zon op zijn hoogste stand. Dan gaan we naar het Westen, de ontwikkeling naar volwassenheid, met de kleur zwart. De kleur van de nacht waar de zon even geen licht geeft. Daar gaan we door naar het Noorden waar we de ouderdom tegemoet gaan, met de kleur wit. De kleur van het licht en vanuit hier gaan we weer terug naar het Oosten waar het lichaam weer terug gegeven wordt aan de aarde en ‘jouw’ spirit teruggaat naar de bron. De cirkel is rond en begint opnieuw. Van de geboorte tot aan de dood loopt het parallel met het medicijnwiel.

De sjamaan zegt dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk de wijsheid uit de ervaringen op te doen. De lessen te leren die je tijdens je hele ontwikkeling aangereikt krijgt. De uitdaging die je als mens hebt is dat je een emotioneel en mentaal brein hebt en als enige wezen op hier op aarde vrije wil, dus de mogelijkheid om keuzes te maken. Het emotioneel brein zorgt er ook voor dat je je vaak doet focussen op dat wat je kan kwijtraken vanuit een oerangst in plaats van dat je je focust op het proces van creativiteit en verandering in je leven.

Logischerwijs kan dit ervoor zorgen dat je vanuit de ervaringen in je jeugd, gedeeltelijk kan blijven hangen in het Zuiden. Als we bijvoorbeeld in onze jonge jaren trauma meemaken, kan het zijn dat we onbewust een weg kiezen vanuit angst. Bijvoorbeeld: Stel je voor dat je vader je meerdere keren heeft geslagen als klein kind, dan kan je een weg inslaan waar je geen gezonde relaties aan kan gaan, omdat je ergens geen vertrouwen hebt in mannen. Je ontwikkelt bindingsangst. We komen in overleven en blijven dan hangen in dat jeugdtrauma verhaal, zetten de angst vast in het lichaam en leven dan vanuit een onbewust overlevingsmechanisme en kunnen zo nu en dan reageren als een kind.

Het is een enorm brede materie. Het leren begrijpen kost tijd. Het is een reis van loslaten, ontdekkingen, waarnemen, voelen, transformeren, contempleren en verbinden. Steeds een laag dieper om inzichten en bewustwording te krijgen in wat je ziet, voelt en doet.

Hieronder staat de richting en de kenmerken van het wiel, kort en simpel uitgelegd. De beoefeningen staan in het blog “16 beoefeningen van het medicijnwiel”.

De perceptie van het Zuiden.

Kenmerken:

 • Het archetype: de slang
 • Overleven
 • Element: Aarde
 • Kleur: Rood
 • Seizoen: Zomer
 • Groei en zelfexpressie
 • Representeert de fysieke laag
 • De reis van de heler, de weg van de held

Het zuiden van het medicijnwiel staat voor je fysieke lichaam en de materiële wereld. Het nodigt je uit om bewust te worden van jouw lichaam, te luisteren naar de signalen die het je geeft en te zorgen voor je fysieke gezondheid. Het herinnert je eraan om verbonden te blijven met de aarde, de natuurlijke cycli te eren en een evenwichtige levensstijl te onderhouden die je lichaam ondersteunt.

Dit is het aspect van de zomer, hoe kom jij in volle bloei, hoe geef jij expressie aan je leven vanuit je ware zelf.

Medicijn van de slang: Metaforisch leert de slang je om je persoonlijke verleden van je af te schudden zoals ze haar huid loslaat. Het is het principe van loslaten en onthechten. Ze wijst je de weg naar de diepere innerlijke plekken van je psyche en de verborgen plaatsen van je ziel. Daar waar je je oude wonden moet helen en je moet ontdoen van alles wat je afhoudt om je authentieke zelf te zijn. Hier schud je de oude verhalen, oud gedrag, en fysieke en emotionele klachten en patronen die je van je familie hebt overgenomen van je af. Ze wijst je de weg naar onschuld en verandering zonder oordeel. Ze is de bindende factor met de aarde.

Breng je aandacht naar:

 • Lichaamsbewustzijnsoefeningen
 • Leer luisteren naar je lichaam en naar je behoeftes
 • Verkennen van gezonde voeding
 • Rust momenten. Mediteren
 • Tijd doorbrengen in de natuur
 • Verbind je met de elementen, aarde, water, lucht en vuur
 • Zelfzorg en zelfliefde, gezonde grenzen leren aangeven en beoefenen van zelfcompassie
 • Dankbaarheidsoefeningen, open je hart word je bewust van de waardevolle lessen en de kleine en grote vreugdes
 • Zoek hulp voor het loskomen van je oude verhalen

De perceptie van het Westen.

Kenmerken:

 • Het archetype: de Jaguar
 • Overwinnen van angst
 • Element: Water
 • Kleur: Zwart
 • Seizoen: Herfst
 • Transformatie en loslaten
 • Representeert het emotionele en mentale lichaam.
 • De reis voorbij de dood, de weg van de lichtstrijder

Het Westen van het medicijnwiel richt zich op jouw emotionele lichaam en om het vermogen om je emoties te begrijpen en te beheersen. Het moedigt je aan om diepgaand naar je emoties te kijken, ze te erkennen, te omarmen op een gezonde manier te uiten en te transformeren. Het vraagt je om in contact te komen met je emotionele wijsheid en te streven naar emotioneel evenwicht en welzijn.

Het Westen richt zich op jouw mentale lichaam, jouw gedachten en strategieën om de pijn toe te dekken. Het nodigt je uit om bewust te worden van je overtuigingen en gedachtenpatronen die jou beïnvloeden, en om deze kritisch te onderzoeken en te transformeren. Het herinnert je er aan je denken te voeden met positieve en bekrachtigende gedachten en om jouw intellect in dienst te stellen voor wat het beste is voor jou.

Dit is het aspect van de herfst, de bladeren vallen en de natuur bereidt zich voor op rust. Het oude wat je niet meer dient laat je vallen. Je mag jezelf en anderen vergeven voor de pijnlijke ervaringen uit het verleden.

Medicijn van de jaguar: De jaguar staat symbool voor transformatie. Ze leert ons om over onze angst heen te stappen. Ze vertegenwoordigt het leven en dood principe en vernieuwing. Ze helpt je met moed en vertrouwen de angst voor de dood te doorvoelen. Ze daagt je uit om je eigen onsterfelijkheid onder ogen te zien en je bewust te worden van vergankelijkheid. Hier transformeer je de belemmerende geloofsovertuigingen over tekort en eigenwaarde en laat je patronen los die je hebt gecreëerd uit angst de liefde te verliezen. Hier krijgt je ego minder bestaansrecht. Ze leert dat je niet bang hoeft te zijn dat de liefde zal verdwijnen. Ze leert je leven in zuiverheid en integriteit.

Breng je aandacht naar:

 • Het verkennen van je schaduwzijde
 • Persoonlijke loslaat rituelen, zoals vuurceremonies
 • Schrijven van “vergeving ”brieven naar jezelf en anderen
 • Zoek hulp voor het transformeren van de diepere wonden en patronen

De perceptie van het Noorden.

Kenmerken:

 • Het archetype: de Kolibrie
 • Verbinden met je hart en ziel
 • Element: Lucht
 • Kleur: Wit
 • Seizoen: Winter
 • Wijsheid en stilte, verbinden met voorouders
 • Representeert de laag van de ziel
 • De weg van de vreugdevolle wijsheid, de weg van de ziener

Het Noorden van het medicijnwiel nodigt je uit om de stilte van je ziel in te gaan. Ze richt zich op het loslaten van alle ballast van je voorouders en je aangenomen rollen. Ze leert je dat je niet meer mee hoeft te gaan in de verhalen vanuit het verleden waar je slachtoffer, dader of redder was. Ze nodigt je uit je te verbinden met je hart en intuïtie en van daaruit keuzes te maken en een leven te creëren die vervuld is van zin en betekenis.

Dit is het aspect van de winter. Een periode van rust en stilte. Het nodigt je uit om te reflecteren en te contempleren en om verbinding te maken met je innerlijke wijsheid en de wijsheid van de ouderen, je voorouders.

Medicijn van de kolibrie: De kolibrie leert ons drinken van de oude heilige wijsheid. Ze laat ons de schoonheid van alles en iedereen zien. Ze laat je beseffen dat jij jezelf in de weg kan staan en dat jij zelf de oplossing bent. Ze herstelt het contact met je natuur en het vuur. Ze leert je de vreugde te voelen in jezelf. Ze laat zien dat er stilte en rust in de beweging is, daar waar je de onzichtbare werelden kan waarnemen, daar waar je meester kan worden over tijd. Ze laat zien dat wat onmogelijk lijkt toch mogelijk is. Je geeft je over aan nieuwe mogelijkheden. 

Breng je aandacht naar:

 • Je intuïtie en hart
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen
 • Integriteit, empathie en mededogen naar jezelf en de anderen
 • Nieuwe visie verkrijgen over je voorouders
 • Bewust worden van de heilige reis en van alles wat je ervaart op aarde
 • Het openen voor hoger dimensies van bewustzijn
 • Zoek hulp voor de heling van je ziel

De perceptie van het Oosten.

Kenmerken:

 • Het archetype: de Adelaar
 • Overstijgen
 • Element: Vuur
 • Kleur: Geel
 • Seizoen: lente
 • Nieuw begin, inspiratie en geboorte
 • Representeert de spirituele laag
 • De transcenderende kracht, de weg van de wijze

Het Oosten van het medicijnwiel gaat over het spirituele lichaam en de verbinding met het goddelijke. Het moedigt je aan om je bewust te worden van jouw spirituele aard, om jouw eigen unieke spirituele paden te volgen en je te openen voor de hogere wijsheid en begeleiding. Het nodigt je uit om boven je verhalen uit te stijgen en jouw bewustzijn te verruimen, spirituele praktijken te onderhouden en om diepe verbinding te ervaren met iets groters dan jezelf.

Dit is het aspect van de lente, de zon komt op en een nieuwe dag begint. Hier gaat het om je open te stellen voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Je kunt altijd opnieuw beginnen ongeacht wat er in je verleden is gebeurd.

Medicijn van de adelaar: De adelaar ziet alles vanuit een hoger perspectief en ziet ook de details. Hij kan in het verleden kijken en in de toekomst. Hij laat je voelen waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat. Hij laat je een helder beeld krijgen over je leven. Je leert dat de wereld zoals jij die waarneemt een projectie is van jouw binnenwereld. De grote vleugels omvatten het hart. De adelaar leert je kijken door de ogen van je hart. Hier ga je voelen dat je één met alles bent. Hij laat je de wereld achter de materie zien. De adelaar leert je vanuit het hoger energetische perspectief te manifesteren. Dat jij je droom gaat leven. 

Breng je aandacht naar:

 • Vergroten van je bewustzijn dat we veel groter zijn dan ons lichaam
 • Verbinden met het grotere geheel door meditatie
 • Ontdekken van je potenties, kwaliteiten, vaardigheden.
 • Uit je comfortzone te stappen die met uitdagingen en groeien gepaard gaan om te blijven leren
 • Zoek hulp om in de flow te komen van wat de bedoeling is in jouw leven.

Het medicijnwiel neemt je mee de diepte in naar jezelf

Het medicijnwiel begint bij de cirkel, die steeds meer de diepte in gaat. De cirkel is multidimensionaal omdat het alle lagen aanraakt en je kunt het zien als een spiraal. Je wordt uitgedaagd om steeds meer naar de diepere lagen te gaan en te verbinden met de ziel en die te voeden. Het is niet per se altijd leuk maar het proces is onvermijdelijk als je iets wilt veranderen. Heb moed en vertrouwen want je bent niet alleen, spirit is er altijd!

Je zult door je angsten heengaan. Je laat je lot los die door je genen is bepaald, door alles wat je verteld is over liefde en hoe je die kunt verdienen. Je begrijpt dat het geluk niet zit in een grotere auto, betere baan of ander huis, maar verbind je op een diepere laag, los van de materie. Je zult in de stille ruimte van je hart kunnen waarnemen wat er is, erdoor heen ademen zonder oordeel te hebben over onszelf of over de mensen die een rol hebben gespeeld in onze pijn.

Je laat ideeën los over de reden van je bestaan en volgt een nieuwe weg, die van de wijze. Je stelt je op met een open mind, ook wel de mind van een kind genoemd. Om de dingen eenvoudig te gaan zien, precies zoals ze zijn, zonder het filter uit je verleden.

Als je de wijsheid van de adelaar leert kennen zal alles kleur krijgen, dan zal je het steeds beter gaan begrijpen waar het over gaat. Je zult het licht en de liefde, dat wat je bent kunnen waarnemen. Daar is de regenboogbrug naar een dimensie van je ware zelf, die je de weg wijst.

Een prachtige levenswijsheid die eigenlijk heel simpel is. Maar door de gekte van de mind zo ingewikkeld lijkt. Ik help je dit te ontwikkelen zodat jij ook het pad van wijsheid kan bewandelen. Het is het allergrootste cadeau dat jij jezelf kan geven! Voor mij voelt het nog steeds elke dag als een cadeau.

Los je probleem op door de wijsheid van het medicijnwiel. 

Wil jij je probleem voorgoed achter je laten, je verslaving, eetstoornis, je angsten, je lichamelijke klachten, je zelfveroordeling, je stress of burn-out.

Dan is dit de nieuwe manier naar de verandering in jezelf. Dieper duiken in jezelf, het pad van bewustwording en loslaten. 

Ik begeleid je met liefde op deze reis, met de combinatie van therapievormen zoals holistisch energetische therapie, regressietherapie, voorouderheling zal jij je leven positief veranderen. 

Je krijgt inzicht, je transformeert de oorzaak van je probleem en verbind je met innerlijke wijsheid.

Neem gerust contact op.

Een transformerende groet,

Esther