16 beoefeningen van het medicijnwiel

Leef in harmonie met jezelf en de ander

De wijsheid van het medicijnwiel biedt je kostbare beoefeningen om liefdevol te zijn en te blijven met jezelf en anderen bij de uitdagingen die op je pad komen. Het geeft inzichten en wijsheden om je te helpen in harmonie te leven met jezelf en de wereld om je heen.

Het is het pad van zelf-ontwikkeling. Je duikt dieper in jezelf en je zult stap voor stap loslaten wat je vanuit overleven hebt gecreëerd. Door deze innerlijke reis zul je je schaduwkanten ontdekken die je kunt transformeren waardoor je je ware zelf kan gaan waarnemen.

Elke windrichting heeft haar eigen unieke beoefeningen, ofwel lessen, zonder belerend te zijn ;-), die je waardevolle handvatten en richting geven op je reis van groei en bewustwording.

De ‘lessen’ van het zuiden

Niet oordelen: Een waardevolle les is het vermogen om niet te oordelen. Oordelen komen voort uit ervaringen vanuit ons verleden wat ons geleerd en verteld is. Hierbij stijg je boven jouw geloofsovertuigingen en opvattingen over wat goed of slecht is. Het nodigt je uit je oordeel of vooroordeel te onderzoeken en te reflecteren op wat dit over jezelf zegt. 

Stel jezelf de vraag: Waar ben ik veroordelend? Waarin veroordeel ik mijzelf? Waarin haal ik mezelf of de ander naar beneden? Waarin heb ik nog een starre mening? 

Niet lijden: Een waardevolle les is het vermogen om niet te lijden. Dit betekent dat je niet meer mee gaat in oude verhalen. Hoewel je pijn kunt voelen, maak je het niet groter dan nodig. Je bent je bewust van je vermogen om te kiezen hoe je hiermee om gaat. Je aanvaardt de dingen zoals ze zijn en vanuit daar leer je gebruik te maken van je innerlijk kracht en wijsheid om lastige situaties te transformeren.

Stel jezelf de vraag: Welke verhalen blijf ik mezelf vertellen? Welke patronen doe ik al een tijdje die mij niet meer dienen? Waar plak ik lijden op de feiten? 

Niet hechten: Bij deze les laat je de verhalen, rollen en etiketten los waar je je mee hebt geïdentificeerd. Je laat je gehechtheid los aan je spullen. Je laat ook de gehechtheid aan erkenning en waardering los van anderen evenals de hang naar een bepaalde veiligheid. Je bevrijdt jezelf van de gehechtheid aan de verwachting en uitkomsten. Wanneer je je nog ergens aan vasthoudt, belemmert dit je groei. De slang zegt: laat je verhalen los net zoals ik mijn huid loslaat.

Stel jezelf de vraag: Welke rollen in mijn leven bepalen wie ik moet zijn? Waar identificeer ik mezelf mee waardoor ik mijzelf niet meer kan zijn? Welke patronen en overtuigingen belemmeren mij om meer vanuit mijn potentieel te leven?

Leven in schoonheid: Deze les nodigt je uit om de schoonheid te zien zelfs in uitdagende momenten of wanneer er dingen onprettig zijn. Bijvoorbeeld als iemand een negatieve opmerking maakt, probeer dan niet boos te worden en breng een glimlach in dat moment. Zie de schoonheid los van jouw verhalen. Kijk met een open hart naar anderen, de natuur en naar de wereld om je heen en ontdekt de schoonheid die daarin verscholen ligt. Deze les herinnert je eraan dat er áltijd iets moois te vinden is in het leven zelfs midden in uitdagingen. Het moedigt je aan om het positieve en het wonderlijke te zien, zelfs in moeilijke situaties. Het opent je ogen voor de prachtige momenten die overal om je heen verborgen liggen, en het verrijkt je leven met diepe waardering en dankbaarheid.

Stel jezelf de vraag: Kan ik bij mensen door hun schaduw heen kijken, hun onschuld en licht zien? 

-Het pad van de heler-

Herken en erken je verhalen en heel je trauma’s. Door al je verhalen kan je niet groeien en zie je ook niet meer de schoonheid van het leven. Wanneer je je verhalen los laat zal je de materiële perceptie overstijgen en open je de weg naar de onzichtbare werelden.

De ‘lessen’ van het westen

Leef voorbij de angst: Angst kan je belemmeren in je groeiproces en je weerhouden om in het moment te leven. Het nodigt je uit om je angsten onder ogen te komen, te omarmen en ze te transformeren. Leven voorbij de angst betekent dat je vrede en geweldloos bent, zelfs als situaties bedreigend lijken. Natuurlijk zal je uitdagingen tegenkomen en zal je gezonde grenzen moeten stellen, maar als ‘lichtstrijder’ zul je liefde gebruiken om je angst te overwinnen. Je zult bereid zijn om in jezelf en de ander de onschuld te zien.

Door voorbij de angst te gaan, vind je een diepere verbinding met jezelf en anderen. Je zult ontdekken dat kwetsbaarheid en moed hand in hand gaan, en dat het loslaten van je angst je de vrijheid geeft om volledig te leven. Als lichtstrijder betekent het niet dat je gevoelens van angst en onzekerheid negeert, maar dat je ze op een constructieve manier gebruikt om te groeien en te evolueren. Je bent bereid om te kijken naar de diepere oorzaken van je angsten en ze te transformeren naar kracht en wijsheid. In dit proces ontdek je dat je angsten niet langer de controle over je leven hebben. 

Stel jezelf de vraag: Welke angst leeft er nog in mij? Door welke emoties of gedachten laat ik mij leiden? 

Niets doen: Het is een kunst om jezelf toe te staan om te vertragen en je te verbinden met je innerlijke wijsheid, intuïtie en diepste behoefte. Deze les leert je om niet mee te gaan in de drukte van de wereld en de drukte van je mind. Het nodigt je uit om momenten van stilte te omarmen en te reflecteren op wat zowel binnen als rondom jou gebeurt. Het is een uitnodiging om stil te staan bij je gevoel en de tijd te nemen om te helen. 

In de maatschappij waarin we leven worden we vaak aangemoedigd om altijd maar bezig te zijn en vergeten we het belang van niets doen. Juist door vertragen en stil te zijn, ontstaat er ruimte voor zelfontdekking en innerlijke groei. Door niets te doen geef jezelf de kans om te luisteren naar de fluisteringen van je ziel en om in contact te komen met je diepste verlangens.

Stel jezelf de vraag: Lukt het mij los te komen dat alles volgens mijn ideeën moet gebeuren? Vertrouw ik op een groter plan die het beste met mij voor heeft en dat zich mogelijkheden voor mij kunnen aandienen?

Niet bemoeien: Dit is een waardevolle les waar je je bewust wordt van je strategieën en controle mechanisme en ervoor kiest om je er niet langer mee te bemoeien. Je herkent deze patronen en besluit een andere weg in te gaan. Je stapt uit het drama en maakt bewuste keuzes. Stel je voor; Je hebt een ruzie met je partner en je oude patroon is je stem verheffen omdat je gehoord wilt worden. In plaats daarvan kies je voor een andere benadering: je neemt even tijd om stil te staan bij je gevoel en je voert een volwassen gesprek. 

Deze les geef je de kans om in te zien dat we niet langer meer hoeven reageren vanuit oude gewoontes. Hier neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen emoties en handelen vanuit een plek van innerlijke kracht en zelf bewustzijn. 

Niet bemoeien betekent niet dat je je emoties moet onderdrukken. Integendeel, het stelt je in staat om op een constructieve manier te reageren op situaties en relaties. Het leert luisteren naar anderen zonder direct te oordelen of advies te geven. Je geeft de ander de ruimte om hun eigen pad te bewandelen en tegelijkertijd blijf je trouw aan jezelf. 

Stel jezelf de vraag: Lukt het mij om uit het verhaal van slachtoffer, dader of redder te blijven? Wil ik in een discussie mijn gelijk of geluk?

Vertrouwen: Een belangrijke les is, om moedig te kiezen voor een andere weg, ook al lijkt het spannend. Het durven Ja zeggen tegen dat wat goed voor je is. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je je grenzen aangeeft, een relatie aangaat of een bedrijf begint. Het vraagt om op een dieper niveau kwetsbaar durven zijn, om te durven falen en er niet krampachtig bij een groep  te willen horen. Net zoals Jaguar zegt, wat wil het leven? Het nodigt je uit om los te komen van je verhalen en angsten, om je donkere kanten te omarmen en je innerlijke kracht in jezelf te voelen. De uitdaging ligt in het durven meegaan in de chaos voor het onbekende. 

Vertrouwen betekent niet dat je geen twijfel of angsten hebt, maar dat je ervoor kiest om deze gevoelens niet de controle over je leven te laten hebben. Het gaat over het geloven in jezelf, in je capaciteiten en in het universum. Het is het vertrouwen dat wat er ook gebeurt, je in staat bent om ermee om te gaan en te groeien. Het is het pad van je hart, waar je je intuïtie en innerlijke wijsheid volgt. Soms betekent dat je in het diepe springt en de sprong waagt zonder zeker te weten wat er zal gebeuren. Maar juist door de chaos te stappen ontdek jij je ware potentieel en kom je tot de meest waardevolle inzichten.

Stel jezelf de vraag: Handel ik uit angst of uit liefde? Heb ik nog backdoors die mij blokkeren om volledig mijn nieuwe pad te bewandelen? Twijfel ik nog over beslissingen die ik heb gemaakt? 

-Het pad van de lichtstrijder- 

Vaak willen we alleen maar licht en vermijden we het donker. Maar uiteindelijk kunnen daar problemen uit ontstaan. De kunst is de kracht te voelen van het donker, want juist daar zit creatie. Je kunt als mens niet anders doen dan meegaan in de chaos. Als je blijft vechten zit je nog vast in je eigen verhaal. Transformeer het donker en verbind je met het licht en de liefde. 

Het leven is als een avontuurlijke reis, waarbij je nog niet weet waar je precies uitkomt. Er zullen moeilijkheden zijn die je moet overwinnen en uitdagingen die je moet trotseren om je bestemming te bereiken. Blijf vastberaden op je pad en laat je niet afleiden door obstakels.

De ‘lessen’ van het noorden

Beginners mind: De les van de instelling van een kind is dat je jouw vooropgestelde ideeën loslaat. Het betekent de eenvoud te zien en jezelf te openen als een kind met een open hart en open mind vol verwondering. Het nodigt je uit om de bagage van je verhalen en verwachtingen los te laten en niet als een filter over je huidige ervaringen te leggen. De jarenlange ervaring vergeet je niet maar verward je niet met wat je gisteren hebt geleerd en vandaag gaat ontdekken. In plaats daarvan ben je nieuwsgierig als een kind alsof je alles voor het eerst beleeft. Je stapt in elke ervaring met een open mind en laat je oude gedachten patronen los. De beginners mind herinnert je er aan de magie en de schoonheid in elke ervaringen te ontdekken. Je geeft jezelf toestemming om zonder vooroordeel te zijn en jezelf over te geven aan dat moment. Je stapt in een wereld van onbegrensde mogelijkheden. 

Stel jezelf de vraag: Kan ik mij opstellen alsof ik alles voor de eerste keer beleef? Ben ik in staat mijn patronen volledig anders te doen?

Leef consequent: Deze les brengt het besef je dat elke handeling van jou impact heeft op de toekomstige generaties. De sjamanen geloven, en dit is ook wetenschappelijk onderbouwd dat elke handeling de volgende 7 generaties beïnvloedt. Consequent leven betekent dat je moeiteloos aanpassingen doet in je gedrag en handelen wat ten goede komt voor je ware zelf, anderen en de aarde. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten en gedrag. Je herkent wanneer je handelt uit angst en je maakt bewuste keuzes om in liefde te handelen. 

Wanneer je je emotionele wonden erkent en heelt, draag je bij aan en positieve verandering binnen je familie en voor de toekomstige generaties. Je doorbreekt de patronen van pijn en laat liefde en heling toe. 

Stel jezelf de vraag: Lukt het mij de verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik denk? Lukt het mij om mijzelf niet naar beneden te halen en er zelfs voor te zorgen dat ik mijzelf en de ander omhoog lift?

Wees transparant: De belangrijke les van transparant zijn is dat je je masker afzet, dat je zal ophouden te verschuilen achter delen of rollen. Vaak hebben rollen die je bent gaan aannemen een functie. Ze verbergen onbewust iets, zoals onzekerheid, angst voor de afwijzing of angst om niet geliefd te zijn. Transparant ontstaat als je jezelf volledig laat zien zoals je bent en niets meer verbergt. Het betekent dat er overeenstemming is tussen wie je zegt dat je bent en wie je werkelijk bent. Je doet je niet anders voor. Je bent eerlijk in je communicatie naar jezelf en de ander. De ware jij is de ziener. Die ziet dat alles wat je doet beïnvloed wordt door je gedachten of handelingen.

Door transparant te zijn geef je jezelf de ruimte om authentiek te zijn. Het is een krachtige vorm van zelfacceptatie en zelfbewustzijn. Onthoud dat transparant zijn niet betekent dat je perfect moet zijn, het gaat erom dat je oprecht bent naar jezelf en anderen. Juist door je kwetsbaarheid te tonen, creëer je je een sfeer van vertrouwen en openheid.

Stel jezelf de vraag: Laat ik mijn talenten helemaal zien of wil ik me soms nog verbergen? Ben ik eerlijk in mijn communicatie met de ander in wat ik voel en denk? 

Wees Integer: De les van integer zijn is, dat je oprecht meent wat je zegt en erken je dat het woord een kracht tot schepping heeft. Als je jezelf keer op keer tegen vertelt dat je niet goed genoeg bent, niet knap genoeg, dat je nooit een gezonde relatie kan hebben, trek je onbewust mislukking aan. Echter, als je oprecht meent wat je zegt, bouw je een spirituele kracht op die essentieel is als je een betere wereld tot bestaan wilt dromen. Je woorden krijgen kracht en brengen vertrouwen ook waar de ander op kan bouwen.

Integriteit houdt in dat je je woord nakomt: alles wat je zegt wordt ondersteund door je oprechte acties. Je stopt met roddelen en je zelfvoldaan voelen omdat je beseft dat deze jouw eigen fouten onthult. In plaats daarvan erken je jouw fouten en neem je de verantwoordelijkheid voor je gedrag. De les is dat je fouten toegeeft. Je kiest er niet meer voor om in de verdediging te gaan bij een conflict of de schuld bij de ander te leggen. In plaats daarvan neem je de verantwoordelijkheid voor jouw aandeel en houd je op met het creëren van verhalen waarin jij het slachtoffer bent van iemands intimidatie. Wanneer je inziet dat woorden kracht hebben en de meest toevallige gebeurtenissen vol betekenis kunnen zijn dan ben je op het pad van kolibrie dan zien we de reis als heilig en ervaren we de magie en synchroniciteit in het leven. 

Stel jezelf de vraag: Kan ik op mijzelf vertrouwen? Kan de ander op mij vertrouwen? Houd ik mijn woord? 

-Het pad van de ziener-

Als je kunt zien wie je bent, zonder je verhalen, ben je op het pad van de kolibrie. Het pad van de ziener. Je kijkt niet langer naar de verhalen die je hebt gecreëerd, maar omarmt de kracht van observeren zonder oordeel. Het is een reis van zelfontdekking, waar je leert vertrouwen op het natuurlijke transformatieproces dat zich ontvouwt..

De ‘lessen’ van het Oosten

Beheersen van tijd: Deze les leert je dat tijd een menselijke constructie is. In het westen beschouwen we tijd als een lineair fenomeen, dat de toekomst voor ons ligt en het verleden achter ons. We zien tijd als een pijl die onophoudelijk doorvliegt. Echter de wijsheid van het beheersen van tijd toont ons dat het niet alleen een pijl is, maar ook een wiel, het is niet alleen een rechte lijn (aards concept) maar een cyclisch gebeuren. De niet-lineaire tijd wordt als heilig beschouwd. De les van beheersen tijd geeft toegang tot een werkelijkheid die voorbij de oppervlakte van tijd reikt. 

In de lineaire tijd heerst het principe van causaliteit – oorzaak en gevolg. Dit principe vormt de basis van de moderne wetenschap. “Dit gebeurt, daarom gebeurt dat”. Het verleden wordt altijd geacht de oorzaak te zijn van het heden, en alles lijkt in een vast patroon te lopen. Echter, als je de tijd als wiel ziet, is het belangrijkste principe synchroniciteit.

De sjamanen geloven dat synchroniciteit, het toevallig plaatsvinden van gebeurtenissen betekenisvoller is dan alleen de causaliteit. Het gaat er niet alleen om wat er gebeurt, maar ook de betekenis ervan. Bijvoorbeeld, als op jouw weg alle stoplichten tegenzitten zou je kunnen denken dat je beter op bed had kunnen blijven liggen en dat het universum tegen jou is. In plaats daarvan zie je dat je in heilige tijd beweegt en dat het universum voor jou actief aan het werk is. Het zorgt ervoor dat je die trein mist om die leuke man te ontmoeten. Of je vergeet je wekker te zetten zodat je nog naar je dochter kan gaan die heel hard je hulp op dat moment nodig heeft.

Door het beheersen van tijd geef je het universum de mogelijkheid te doen wat hij van nature doet en dat is samen werken ten behoeve van jou. Dan laat je de overtuiging los dat je de wereld om jou heen moet manipuleren zodat je het leven in jouw voordeel te laat uitpakken. In de heilige tijd ben je in een staat van verruimd bewustzijn waar zowel de toekomst en het verleden samenkomen en alles tegelijkertijd gebeurd. Vanuit deze plek van tijdloosheid kun je de wereld dromen en ervaren op een manier die veel dieper en rijker is die je kan beseffen.

Stel jezelf de vraag: Lukt het mij om in het nu te leven?

Eigenaar van je eigen projecties: Bij deze les is het van groot belang dat je je bewust wordt van de kracht van je gedachten en emoties. Deze les leert je om je schaduwkant en projecties te erkennen. Je ontdekt wat je in anderen ziet, vaak een reflectie is van je innerlijke wereld, een oud mechanisme, een oud verhaal. Door deze erkenning neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel en geluk. Je begrijpt dat anderen niet verantwoordelijk zijn voor jouw pijn of geluk: het zijn je eigen projecties die je ziet. Deze schaduwen zijn die delen van jezelf, die diep van binnen voelen dat ze niet goed genoeg zijn, ongewenst zijn of een mislukking zijn. Ze reageren nog steeds vanuit bescherming wanneer ze een trigger voelen. 

Het universum reageert op deze projecties en doet er alles aan om ze waar te maken. Als je diep van binnen gelooft, dat je er niet toe doet, niet getalenteerd of onaantrekkelijk bent, dan zal het universum je bewijs leveren dat je gelijk hebt. Het bevestigt de overtuiging die je gelooft.

Maar weet dat je een andere keuze hebt. Als je zonder twijfel gelooft dat er vriendelijkheid en schoonheid in je huist zal het universum je alle kansen geven om deze eigenschappen naar buiten te brengen. Jouw binnenwereld wordt gespiegeld in jouw buitenwereld. Als je jezelf ziet als waardevol en geliefd dat zul je de liefde om je heen ervaren. Wees je bewust van je projecties. Kijk diep in jezelf en transformeer jouw schaduwkant.

Stel jezelf de vraag: Stoor ik mij nog aan de ander, en waar aan? Wat zegt dat over mij? Wijs ik mijzelf nog af? Wat erken ik nog niet in mijzelf wat de ander mij spiegelt? 

No mind: Deze les herinnert je eraan dat je je niet hoeft te laten beheersen door oude verhalen of hoe je leven eruit ziet, zelfs als je bijvoorbeeld moeite hebt om de juiste partner of een baan te vinden. No mind leert je dat je je moet bevrijden van de beperkingen van je gedachten en contact moet maken met je innerlijke wijsheid, die boven alle gedachten uitstijgt. Je identificeer je niet langer met je gedachten en wordt de meester van je geest. Om deze staat van no mind te bereiken is het essentieel om eigenaarschap te nemen over alles wat je doet en denkt. Je neemt de verantwoordelijkheid voor je emoties en gevoel. 

Een oefening om deze staat te ervaren is om rustig te gaan zitten, je ogen te sluiten en je gedachten te observeren. Stel jezelf de vragen: Wie is er gekwetst? Wie is er boos? Wie is er te laat? Wie haalt er adem? Als je dit doet zal je merken dat er een wijze aanwezig is in het midden van de storm van gedachten. Deze wijze is de onveranderlijke kern van jouw wezen, die altijd rustig en in vrede blijft, ongeacht de chaos van je gedachtenwereld. In de staat van no mind vind je een diepe rust en helderheid. Laat je niet meer meeslepen door de golven van gedachten maar zoek die plek van stilte. 

Stel jezelf de vraag: Ben ik de regisseur van mijn gedachten? Lukt het mij om de observator te zijn? 

Heilige pad van de alchemie: Bij deze les, ontdek je de diepe samenhang en verbinding tussen alles in de natuur. Hier begrijp je dat niets op zichzelf staat maar dat alles met elkaar is verweven in een prachtige cyclus. De mens is niet afgescheiden van de natuur; integendeel we zijn een onderdeel van de natuur.

Elke gedachten, handeling, en emoties die je ervaart heeft een directe ervaring op je lichaam. Binnenin je vindt een chemisch proces plaats wat voortdurend in beweging is. Wat je doet, denkt en voelt heeft niet alleen invloed op jezelf, maar heeft ook effect op anderen om je heen, zelfs als je dat niet altijd direct kan waarnemen. Op het pad van de heilige alchemie leer je om je bewust te worden van deze verbindingen. Als je positiviteit uitstraalt, creëer je een golf van liefde en harmonie die zich verspreid naar anderen. Op dit pad kan je ervaren hoe jouw innerlijke transformatie de wereld om je heen kan veranderen. 

Stel jezelf de vraag: Kan ik zien wat de natuur mij vertelt? 

-Het pad van de wijze-

Wanneer je de gekte van je mind kan observeren alsof jij de regisseur bent van jouw film dan bevind je je op het pad van de wijze. Je stap uit het drama van het verhaal en ziet de poppetje in de film voor wat ze zijn. Je overstijgt het geheel en volgt de energie moeiteloos en vol vertrouwen, wetende dat alles moet gaan zoals het moet gaan en dat alles een bedoeling heeft. Op het pad van de wijze begeef je je in de onzichtbare werelden van pure magie. Je kunt dat waarnemen en voelen, wat je met je beperkt denkvermogen niet kan begrijpen. Je hebt je verhalen getransformeerd van lood naar goud. Van beperking naar je natuurlijk zijn. Je bent in de staat van de adelaar. Fly wing tot wing with the great spirit. Je voelt een diepe harmonie met jezelf en het universum. 

Wil jij je oude verhalen, pijnen en belemmerende overtuigingen transformeren, dieper duiken in jezelf om te helen en in harmonie gaan leven met jezelf? Ik begeleid je graag.

Neem gerust contact met mij op, dan luister ik naar je verhaal en vertel ik hoe ik je kan helpen.

Een transformerende groet,