Alles is energie

In alles zit een trilling, en deze trilling bepaalt hoe jij je voelt

Alles is energie, en daarmee heeft alles een trilling. Dus ook jouw lichaam, je emoties, je gedachten en de woorden die je uitspreekt. Ooit wetenschappelijk aangetoond door o.a. Albert Einstein. Jij kan zelf veel invloed uitoefenen op jouw energie. Op je eigen systeem en gemoedstoestand. Wanneer je gezond bent van lichaam een geest, heb je een trilling van 734 bewustzijnshertz of hoger. Hoe hoger de trilling, des te hoe gezonder je bent. Elke gedachte, woord of intentie heeft een trilling. Deze trilling wordt bewust of onbewust geregistreerd. Dus ook de gesprekken met jezelf hebben invloed op deze trillingen en daarmee op jouw gezondheid. De trilling van jouw energieveld bepaalt in welke realiteit je leeft. Dus ook hoeveel zorgen je maakt, dat mensen je aardig vinden of hoeveel liefde je ontvangt. 

We leven in een oceaan van beweging. Alles in het hele universum draagt een bepaalde frequentie. Om dit te vereenvoudigen: als je kiest voor gelukkige gevoelens, zullen meer gelukkige gevoelens worden aangetrokken in de harmonie met de frequentie die jij zelf uitzendt.

Zelfhypnose en andere invloeden op je bewustzijnshertz

De ‘bron’, die in alle cellen zit, heeft een hele hoge trilling. De trilling van onvoorwaardelijke liefde. Je wil dus het liefst zo goed mogelijk verbonden zijn met jouw bron. Als je mediteert of via zelfhypnose ontspant en verbinding maakt met de bron, is dit heel heilzaam voor je lichaam. Ook andere dingen hebben een invloed op jouw trilling. Gevoelens zoals schaamte en schuldgevoel hebben een trilling van twintig tot dertig bewustzijnshertz, en alcohol heeft zelfs maar één bewustzijnshertz. Dit betekent niet dat jouw eigen systeem direct zo’n lage trilling heeft, maar deze input heeft wel invloed. Dit geldt ook voor emoties en berichten die je tot je neemt als je bijvoorbeeld een film kijkt, de krant leest of het journaal bekijkt. Kwantumfysici hebben aangetoond dat, hoewel de materie, zoals een muur, misschien wel vast lijkt, als je er door een krachtige microscoop naar kijkt zodat de muur wordt afgebroken tot haar kleinste componenten: moleculen, atomen, neutronen, elektronen en quanta’s (de kleinste deeltjes die meetbaar zijn), het uiteindelijk vooral lege ruimte is, afgewisseld met energie. In essentie bestaat alles dus uit energie en lege ruimte. Alles wat vast lijkt te zijn, is de frequentie van de trilling van de energie die er deel van uitmaakt. Een interessant feit is dat hoe dichter het voorwerp is, hoe hoger de snelheid van de trilling. Tegelijkertijd is het zo dat hoe lager de dichtheid van een voorwerp is, hoe lager de trillingssnelheid.

Het is jouw keuze

Dit geldt ook voor elke cel in ons lichaam, elke cel heeft een energetische rotatie, die trilling afgeeft. Elk orgaan heeft ook weer zijn eigen trilling. Als je door nare gevoelens, gedachten of emoties een laag bewustzijnshertz hebt, kun je last krijgen van pijnen en ziekte. Uiteindelijk kunnen al jouw trauma’s en belemmeringen leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten. Zo kan angst zich op de nieren gaan manifesteren en boosheid op je lever.

Herken je dit? Trauma’s en belemmeringen die leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten?

Hoeveel effect deze invloeden op je hebben, heeft natuurlijk ook te maken met hoe jij in het leven staat. Als je sterk in je schoenen staat en lekker in je vel zit, zullen de nare berichten van het nieuws of een vervelende opmerking van een ander minder hard binnenkomen.

Je kan er ook voor kiezen om een bepaald gevoel juist op te roepen, bijvoorbeeld door een droevige film te kijken. Dan spreken we over het ‘pijnlichaam’. Dat is een opeenstapeling van emoties. Soms is het goed om eens even lekker te huilen om de emmer te legen. Dit heeft wel als gevolg dat je bewustzijnshertz wel even lager wordt, die je vervolgens weer kan verhogen door middel van meditatie of zelfhypnose.

Hoe maak ik mijn trilling hoger?

Als jij in een hogere trillingsfrequentie komt, voel je je beter. Dit kan je bereiken door niet te duwen of te trekken in datgene wat je doet, voelt en denkt, maar neutraal te zijn. Geef geen aandacht aan allerlei impulsen vanuit jezelf of vanuit jouw omgeving. Dit klinkt heel simpel, maar kan lastig zijn. Wanneer je last hebt van nare gevoelens, zoals angst, boosheid, schaamte, verdriet, belemmerende overtuigingen of gedrag (die je trillingsfrequentie verlagen, zie onderstaand schema) kan ik je hierbij helpen met hypnotherapie of energetische therapie om de onderliggende emoties los te laten, zodat je je trilling kan verhogen naar liefde. 

Wat kun je nu al doen om je frequentie te verhogen

-meditatie en zelfhypnose (zoek zoveel mogelijk de rust in jezelf en verbind je met goede gevoelens van blijheid, liefde en compassie)

-ademhalingsoefeningen (4 tellen inademen, 4 tellen vasthouden, 4 tellen uitademen, 4 tellen vasthouden) 

-dankbaarheidsoefening

-luister frequentie verhogende muziek (music from source) 

Wil jij jouw trillingsfrequentie verhogen en je vrijer en blijer voelen? Maak dan een afspraak voor een sessie of een gratis kennismakingsgesprek.